Jaanika blogi

Haridustehnoloogia praktika

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal V

Millega tegelesin? Läinud nädal oli minu siinolemise aja üks intensiivsemaid, kuid samas kindlasti ka üks huvitavamaid nädalaid. Põhimõtteliselt möödus see peamiselt Bau-ABC Rostrupi meistritele (Lehrwerkmeister) suunatud multimeedia koolituse teise sessiooni ettevalmistamise tähe all. Koolituse ideest saab lähemalt lugeda sellest postitusest. Esmaspäeval sõitsin nagu tavaliselt Bremenisse, et koos Bremeni ülikooli Technik…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal IV

Millega tegelesin? Läinud nädal möödus viimaste ettevalmistuste tähe all, et reedel läbi viia esimene multimeediakoolituse sessioon. Koolituse ülesehitusest saab täpsemalt lugeda sellest postitusest. Esmaspäeval sõitsin Bremenisse, et koos kolleegidega ITB-st (Institut Technik und Bildung) digitaalsete õppematerjalide töötoa sisu ja kulg täpsemalt paika panna. Digitaalsete õppematerjalide koostamise töötoas otsustasime tutvustada veebipõhist…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal III

Millega tegelesin? Läinud nädalal jätkasin eelmises postituses kirjeldatud multimeedia koolituse ettevalmistamisega. Organiseerimisele kuluvat aega suurendab tublisti tõik, et koolitus toimub nelja paralleelse töötoana, mida viivad läbi üks meister (Lehrwerkmeister) Bau-ABC Rostrupist ja üks koolitaja Bremeni ülikoolist. Samas on see kontekstist tulenevalt hea kombinatsioon (praktik + teoreetik) ja jagab koormuse kahe…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal II

Millega tegelesin? Sellel nädalal jätkasin aktiivselt multimeedia koolituse ettevalmistamisega, millest oli natuke juttu minu praktikapäeviku eelmises postituses. Tegelesin töötubade struktuuri planeerimise, juhendajatega läbirääkimise ning ühisdokumentide toimetamisega. Ühest küljest palju individuaalset tööd, teisest küljest palju suhtlemist meili ja Skype’i teel ning ka näost-näkku. Nüüd aga koolituse ideest pisut lähemalt. Koolitus on…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal I

Millega tegelesin? Läinud nädalal oli minu praktika raskuskeskmes peamiselt Bau-ABC Rostrupi koolituskeskuse meistritele (Lehrwerkmeister) suunatud multimeediakoolituse ettevalmistamine.  Bau-ABC Rostrupist ja sellest, mis laadi koolitusasutusega tegemist, saab lugeda sellest postitusest. Multimeedia koolituse ettevalmistamist alustasin koos oma juhendajaga juba eelmisel nädalal. Tegemist on järjega ka juba varem, kuid väiksemas mahus läbiviidud koolitustele,…

Ülevaade vaatluspraktikast

Nagu eelmises postituses kirjeldatud, on minu praktikabaasiks ehitajate ettevõtteülese koolitusega tegelev kutseõppeasutus Saksamaal Alam-Saksi liidumaal. Praktikabaasis viibitud pooleteise nädala põhjal võin öelda, et põhimõtteliselt ei ole selles asutuses ametikohta, mis vastaks Eestis enam-vähem väljakujunenud haridustehnoloogi rollile (kuigi vajadus selle järgi on olemas). Seega annan ülevaate sellest, kuidas haridustehnoloogilised ülesanded (nagu…