Jaanika blogi

Õppedisain

Loengumärkmeid õppedisainist

Oma muust valdkonnast pärit tuttavatele asjast rääkides määratlen ma õppedisaini lühidalt: see on õppeprotsessi kujundamine. Tegemist on mitmepalgelise, põneva ja kohati ehk isegi keeruka valdkonnaga, mis minu arvates muutub üha tähtsamaks sedamööda, kuidas suureneb kiirus, millega oma oskusi ja teadmisi uuendama peame. Järgnevalt lingid minu loengumärkmetele ainest “Õppedisaini alused”: Esimese…

„Kivike-tiigis“ õppedisain

„Kivike-tiigis“ on USA professori M. David Merrilli loodud õppedisaini mudel, mis põhineb tema nn õpetamise peamistel printsiipidel (first principles): ülesandekesksus, aktiveerimine, demonstreerimine, rakendamine ja lõimimine. Need on põhimõtted, mis Merrilli uurimustöö kohaselt kerkivad esile kõikides õppedisaini mudelites (Merrill 2002, lk 39-40). „Kivike-tiigis“ mudelis on õppimine ja õpetamine koondunud päriselulise tervikülesande…