Jaanika blogi

Haridustehnoloogia magistriõpe

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal VI

Millega tegelesin? Läinud nädal algas harjumuspäraselt sõiduga Bremenisse. Eesmärgiks, nagu ikka, kohtuda kolleegidega Bremeni ülikoolist ITBst (Institut Bildung und Technik) ja vaadata kriitilise pilguga üle eelmisel reedel toimunud kolmas multimeedia koolituse sessioon. Manöverkritik, nagu sellist ettevõtmist saksa keeles nimetatakse. Ülejäänud nädal möödus peamiselt koordineerivate tegevuste, meeldetuletuste saatmise ning kõnelustega meistritest…

Teadmusjuhtimise komponendid

Teadmusjuhtimise sisemine struktuur tundub esmapilgul sama keerukas ja läbipõimunud kui selle uurimisobjekt – teadmus, mis lõppude lõpuks on olemas vaid teadja peas. Järgnevalt minu kokkuvõte teadmusjuhtimise komponentidest. Teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad Teadmusjuhtimise süsteemid koosnevad teadmusjuhtimise mehhanismidest ja tehnoloogiatest. Nende süsteemide sihiks on informatsiooni ning teadmiste parema haldamise ja kasutamise kaudu…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal V

Millega tegelesin? Läinud nädal oli minu siinolemise aja üks intensiivsemaid, kuid samas kindlasti ka üks huvitavamaid nädalaid. Põhimõtteliselt möödus see peamiselt Bau-ABC Rostrupi meistritele (Lehrwerkmeister) suunatud multimeedia koolituse teise sessiooni ettevalmistamise tähe all. Koolituse ideest saab lähemalt lugeda sellest postitusest. Esmaspäeval sõitsin nagu tavaliselt Bremenisse, et koos Bremeni ülikooli Technik…

Haridustehnoloogi inspiratsiooniallikaist ja keerulisetest olukordadest

Minu kõige inspireerivam haridustehnoloogiline kogemus Üks minu inspireerivaimaid haridustehnoloogilisi kogemusi oli osavõtt Coursera avatud masskursusest “Learn to program: the Fundamentals” paar aastat tagasi. Tegemist oli sissejuhatava kursusega, kus kasutati Pythoni programmeerimiskeelt. Ühest MOOCist olin ma juba varem osa võtnud, nii et õppevorm ise oli mulle tuttav. Kursuse tegi eriliseks hoopis…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal IV

Millega tegelesin? Läinud nädal möödus viimaste ettevalmistuste tähe all, et reedel läbi viia esimene multimeediakoolituse sessioon. Koolituse ülesehitusest saab täpsemalt lugeda sellest postitusest. Esmaspäeval sõitsin Bremenisse, et koos kolleegidega ITB-st (Institut Technik und Bildung) digitaalsete õppematerjalide töötoa sisu ja kulg täpsemalt paika panna. Digitaalsete õppematerjalide koostamise töötoas otsustasime tutvustada veebipõhist…

Teadmusjuhtimise analüüs Bukowitzi ja Williamsi mudeli põhjal

Analüüsin ühe väike-ettevõtte (alla 10 töötaja) teadmusjuhtimist Bukowitzi ja Williamisi teadmusjuhtimise mudeli põhjal. Kõnealusel ettevõttel puudub tegelikult järjekindel teadmusjuhtimise strateegia. Seega on analüüsi eesmärk kirjeldada olemasolevate mehhanismide toimimist ja tuvastada vajakajäämised. Valisin analüüsiks Bukowitzi ja Williamsi mudeli, kuna selle mitte-lineaarne ülesehitus ja etappide kirjeldus sobituvad kõige paremini ettevõtte olemasolevate teadmusjuhtimise…