Jaanika blogi

Haridustehnoloogia magistriõpe

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal III

Millega tegelesin? Läinud nädalal jätkasin eelmises postituses kirjeldatud multimeedia koolituse ettevalmistamisega. Organiseerimisele kuluvat aega suurendab tublisti tõik, et koolitus toimub nelja paralleelse töötoana, mida viivad läbi üks meister (Lehrwerkmeister) Bau-ABC Rostrupist ja üks koolitaja Bremeni ülikoolist. Samas on see kontekstist tulenevalt hea kombinatsioon (praktik + teoreetik) ja jagab koormuse kahe…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal II

Millega tegelesin? Sellel nädalal jätkasin aktiivselt multimeedia koolituse ettevalmistamisega, millest oli natuke juttu minu praktikapäeviku eelmises postituses. Tegelesin töötubade struktuuri planeerimise, juhendajatega läbirääkimise ning ühisdokumentide toimetamisega. Ühest küljest palju individuaalset tööd, teisest küljest palju suhtlemist meili ja Skype’i teel ning ka näost-näkku. Nüüd aga koolituse ideest pisut lähemalt. Koolitus on…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal I

Millega tegelesin? Läinud nädalal oli minu praktika raskuskeskmes peamiselt Bau-ABC Rostrupi koolituskeskuse meistritele (Lehrwerkmeister) suunatud multimeediakoolituse ettevalmistamine.  Bau-ABC Rostrupist ja sellest, mis laadi koolitusasutusega tegemist, saab lugeda sellest postitusest. Multimeedia koolituse ettevalmistamist alustasin koos oma juhendajaga juba eelmisel nädalal. Tegemist on järjega ka juba varem, kuid väiksemas mahus läbiviidud koolitustele,…

Uuring Bau-ABC Rostrupis: nutiseadmed ja digivahendite kasutamine

Uuringu eesmärgid 5. – 16. oktoobrini viisin oma praktikabaasis Bau- ABC Rostrupi koolituskeskuses Saksamaal koolitajate ehk meistrite (Lehrwerkmeister) hulgas läbi uuringu, et saada teada: 1) milline on nende varustatus nutiseadmetega (tööandja poolt), 2) kui palju kasutatakse IKT-võimalusi õppetöös, 3) milliste digitaalsete töövahendite osas (sotsiaalmeedia, digitaalsete õppematerjalide loomise vahendid jm) soovitakse…

Õppiv organisatsioon, õppimise liigid ja infokultuur

Õppiva organisatsiooni mõiste, sisu ja olemus Nagu teadmusjuhtimist, nii on eri autorid ka õppivat organisatsiooni määratlenud erinevalt. Siiski on nendel määratlustel palju sarnaseid jooni: rõhutatakse seda, et õppivas organisatsioonis on oluline nii iga liikme kui organisatsiooni areng tervikuna. Samuti soositakse avatust ning eesmärgipärast ja teadlikku uue teadmise loomist. Kõik see…

Kuidas toimiksin haridustehnoloogina…

Töötan väikeses ettevõttes e-õppe arendaja ja kuigi mu roll ei ole päris see mis koolitus- või haridusasutuse haridustehnoloogil, leidub siiski ka ühisosi. Kuidas lahendaksin alljärgnevaid haridustehnoloogi töös ettetulevaid olukordi? Uus tehnika asutuses Kuidas edastada kasutamispädevus ühelt inimeselt teisele? Palju oleneb kindlasti sellest, mis seadmega on tegemist ja kellele see töös…