Jaanika blogi

Haridustehnoloogia praktika: eesmärgid

Haridustehnoloogia praktika: eesmärgid

Eesmärkidest
Minu jaoks on praktika laiem eesmärk kogeda haridustehnoloogi tööd hoopis teise nurga alt ja teises kontekstis kui ma seda oma igapäevases töös teen. Kuigi mõnes mõttes on minu praegune töö e-õppe arendajana väga mitmekülgne, loon ma materjale siiski väga kindlale sihtgrupile ning ühe kindla ärimudeli võimaluste piires. Seega on minu üldisem eesmärk oma oskuste ja kogemuste-pagasi mitmekesistamine.

Kui eesmärke täpsemalt lahti kirjutada, siis esiteks soovin ma osaleda tervikliku õppimist toetava lahenduse välja töötamisel analüüsist rakendamise ja hindamiseni. Kusjuures lahenduse sihtgrupp peaks olema võimalikult erinev minu tavapärasest sihtgrupist.

Teiseks soovin saada rohkem kogemusi vahetu haridustehnoloogilise nõustamisega, kuna seda olen saanud praktiseerida mõõdukalt.

Kolmandaks soovin parendada oma teadmisi IT-infrastruktuurist ja näha, kuidas mõni suur koolitusasutus on oma infrastruktuuri üles ehitanud ning mis on nende lahenduse head ja halvad küljed. Oma igapäevases töös tegelen veebipõhise teenusega, mida iga kasutaja tarbib oma seadmelt – seega on mul vähe kogemusi haridustehnoloogilise infrastruktuuri planeerimisega.

Praktikakohast
Minu praktikakohaks on Bau-ABC Rostrupi koolituskeskus Saksamaal, Alam-Saksi liidumaal. Eesti mõistes sarnaneb see kutsekoolile, kuid üks-ühele paralleeli tuua ei saa. Bau-ABC Rostrup on üks nn ettevõtteülestest koolituskeskustest (überbetriebliches Ausbildungszentrum), mis ühes väljaõpet pakkuvate ettevõtete ja ametikoolidega moodustavad Saksamaal hästi-toimiva duaalse ehk õpipoisi-õppe süsteemi. Õpipoisi-poisi õppe puhul toimub osa õppest koolitusasutustes ja osa ettevõtetes, kuid igal juhul on põhirõhk praktilisel tegevusel.

Bau-ABC Rostrup tegeleb ehitajate (siseviimistlejatest kuni kanalisatsioonipaigaldajateni) väljaõpetamise ja täienduskoolitusega. Praktiliseks tööks on koolituskeskusel 17 suurt õppetööhalli, kus tulevased ehitajad kaevavad, ehitavad puidukonstruktsioone, laovad müüre jne. Teoreetilise õppetöö ja täienduskoolituse jaoks on olemas paarkümmend seminariruumi. Väljaõppe ajal majutatakse õpipoisse keskuse juurde kuuluvates internaatides.

Ühesõnaga on tegemist asutusega, mis on väga erinev minu senisest töökontekstist ning sobiv seatud eesmärkide saavutamiseks.
Ka Bau-ABC liigub sinnapoole, et tehnoloogia abil koolitust tõhusamaks muuta. Seetõttu osalevad nad ka üle-euroopalises Learning Layers projektis. Learning Layersi projekti eesmärk on välja töötada tehnoloogiad mitte-formaalse õppimise toetamiseks. Oluline osa minu tegevusest Bau-ABCs saabki olema seotud Learning Layersi projektiga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.