Jaanika blogi

Haridustehnoloogia praktika: haridustehnoloogiline nõustamine

Haridustehnoloogia praktika: haridustehnoloogiline nõustamine

Ingrid Maadvere kirjeldatud nõustamistehnikaid sain oma praktika käigus kasutada ilma, et seda väga planeerida oleks tulnud – olukorrad pakkusid ennast ise.

Grupikoolitus arvutiklassis

Tegelikult oli üks minu praktika põhitegevusi just grupikoolituste seeria korraldamine. Organiseerisin koos oma juhendaja ja üsna kirju meeskonnaga multimeedia koolituse praktikabaasi põhipersonalile ehk siis Bau-ABC Rostrupi meistritele (Lehrwerkmeister). Koolituse ideest saab lähemalt lugeda sellest postitusest.

Koolituse üheks peamiseks eesmärgiks oli digitaalmeediaga ümberkäimiseks vajalike baasteadmiste ja -oskuste pakkumine, et kõik osavõtjad saaksid luua enda jaoks vundamendi digitaalmeedia abil õppimise ja õpetamise toetamiseks. Seega oli tegemist osaga asutuse laiemast arengustrateegiast. Kuna olen seda koolitust käsitlenud pea kõigis selle rubriigi postitustes, siis siin ma sellel pikemalt ei peatuks.

Individuaalkonsultatsioon

See konsultatsioonivorm meeldib mulle kõige enam, kuna saan keskenduda konkreetse inimese probleemile, kohandada lähenemist ja sisu talle vastavalt ning jõuan enamasti kindla tulemuseni. Individuaalkonsultatsiooni kasutasin üsna palju, kuna nii sain hoolimata praktika lühikesest kestusest luua sihtgrupiga hea kontakti ning parema ülevaate nende rõõmudest-muredest.

Konkreetne juhtum: multimeediakoolitustel andsime osalejatele ka väikesed kodused ülesanded, et nad tutvustatud töövahendeid ka iseseisvalt järgi prooviks. Üheks neist ülesannetest oli veebipõhises testikeskkonnas Goconqr testi või mõttekaardi loomine ja selle jagamine lingi kaudu. Esimene osaleja, kes oma tööd jagas, saatis aga lingi nn avaldamata tööle (ehk kopeeris lihtsalt aadressiribalt URLi) ning jättis paar olulist sammu vahele.

Kaalusin, kas saata talle meil selgitusega, helistada või ise tööhalli temaga rääkima minna. Meilis või telefonitsi antud kirjelduse järgi olnuks vahele jäänud sammudest raskem aru saada ning ajakulu minu jaoks juhist kirjutades tulnuks sama, kui kohale minna ja asi koos läbi teha. Seega läksin asjaosalise meistri juurde ja näitasin, millised sammud veel tuleks teha. Usun, et see mõjus positiivselt, kuna ka hiljem võttis see meister vaevaks küsida ning oli koolitusel aktiivne. Teiseks tuli konsultatsiooni käigus esile veel teisigi küsimusi, mis muidu oleks ehk küsimata jäänud.

Meili teel nõustamine

Konkreetne juhtum: üks meister tahtis enne oma konto tegemist Facebookiga niisama lähemalt tutvuda ja nn ohutult katsetada. Selleks otstarbeks oli meil tehtud nn harjutuskonto.

Varsti aga kirjutas meister, et Facebook tahab temalt ikkagi sünniaastat. Sain aru, et ta oli proovinud sisselogimise asemel uuesti registreeruda – kui veebiteenuseid ei ole harjunud kasutama, võivad ka esimesed sammud kasutaja segadusse viia. Kuna probleem oli üsna lihtne, otsustasin asjale vastata ka meilitsi. Tegin Facebooki avalehest ekraanitõmmise, joonistasin ringi sisselogimise lahtrite ümber ja kirjutasin juurde, et juba olemasoleva kasutajaga sisse logides tuleb andmed sisestada nendesse väljadesse. See järel kleepisin ekraanitõmmise otse vastusemeili, lühikese kirjaliku tegutsemisjuhise alla.

Organisatsiooniväline nõustamine

Siinkohal võin jällegi öelda, et kogu minu praktika on mõnes mõttes olnud organisatsiooniväline nõustamine, kuna tegin praktika asutuses, kus haridustehnoloogi ametikohta meile harjumuspärasel kujul ei ole. Minu juhendaja vastuvõtvas praktikabaasis tõdes, et haridustehnoloog on just see roll, mis neil puudu on, kuid varem ei olnud ta sellist lihtsalt teadlik. Ta nägi küll lünka, kuid ei teadnud, kes või kuidas seda täitma peaks.

Ühest küljest jagasin kogemust demonstreerides oma igapäevase töö kaudu, tehes asju, mida üks haridustehnoloog tavaliselt asutuses teeks (nõustamine, juhendite koostamine jne). Teisest küljest lihtsalt kirjeldasin, kuidas ja mis kontekstis Eestis haridustehnoloogid tavaliselt tegutsevad. Kolmandaks jagasin igapäevaseid, praktilisi teadmisi digivahenditega ümberkäimisel, alates Google Drive’i kasutamisest fototöötluseni veebis.
Kui üldiselt võtta, siis on muidugi ka Saksamaal vaste haridustehnoloogile ametite nagu Mediencoach või Medienpädagoge olemas – kuigi päris sünonüümidega tegemist siiski pole.

Muidugi oli ka minul oma praktikabaasilt ja eriti oma juhendajalt palju õppida, kuid see on eraldi mahukas teema.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.