Jaanika blogi

Kuidas JJ&H õpikeskkondadest videot tegid

Kuidas JJ&H õpikeskkondadest videot tegid

Meie õpikeskkondade kursuse videoprojekti grupp (Heli, Jana, Jaanika) sai ka alguse ühest suuremast rühmast. Väiksemateks rühmadeks jagunemise põhjus oli lihtne: liikmeid oli palju ja kõigi ajaplaan tihe, nii et kokkuleppeid oli paratamatult keeruline saavutada. Kadusid oli tegelikult ka hiljem. Eri kohustuste ning kõikvõimalike ootamatustega (nt haigestumised) hakkamasaamine on täiskasvanud õppijatel üheks kõige nõudvamaks ülesandeks.

Oma praeguse rühma moodustame ühe kontakttunni ajal. Plaanisime küll ka eraldi näost-näkku kohtumist, kuid see jäi paari grupiliikme haigestumise tõttu ära. Seega toimus hilisem arutelu Facebookis, kuna seal oli kõigil konto olemas ja suhtlus kulges kiiresti. Alguses kaalusime ka Skype’i sünkroonvestluse kasutamist, kuid kuna tegime Facebookis algust, siis ei hakanud hiljem üle kolima. Lisaks pidasime ka ühisdokumenti Google Drive’is, kuhu panime kirja tegevusplaani ja põhiideed.

Näost-näkku kohtumised toimusid vaid filmimiseks; Facebooki kohtumisi oli üsna mitu ja need olid kaunis intensiivsed: kes lugemisjärje kaotas, pidi vaeva nägema, et järgi jõuda.
Kokkulepitud Facebooki kohtumised toimusid nädalase vahega, kuid lisaks suhtlesime vahepeal asünkroonselt.

Tegevustiku ja olulisemad korralduslikud aspektid panime paika kõik koos. Oma võtteplatsi ja filmimise aja kooskõlastamise eest vastutas iga grupiliige eraldi. Lisaks jäi ühe grupiliikme hooleks hilisem videotöötlus ja teise grupiliikme hooleks ühisdokumendi haldamine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.