Jaanika blogi

Magistritöö eesmärgid ja uurimisküsimused

Magistritöö eesmärgid ja uurimisküsimused

Vahepeal on minu magistritöö plaanid mõneti muutnud ja seda tublisti konkreetsemaks. Teemaks on endiselt töökohal õppimine ja tehnoloogia, kuid hakkan sellest laiast teemast uurima ühte väikest osa ning kindla instrumendi abil. Selleks instrumendiks on üle-euroopalise projekti Learning Layers tarvis loodud küsimustik, mille eesmärgiks on kaardistada seda, milliseid õppimist toetava tehnoloogilise lahenduse võimalusi näeb sihtgrupp kasulikuna ja milliseid mitte.

Allpool sõnastan seekordse seminari jaoks magistritöö probleemi, eesmärgid ja uurimisküsimused – mis, tõsi küll, tahavad veel ilmselt lihvimist.

Magistritöö probleem ühe lausega
Töökohal õppimist toetavad tehnoloogilised lahendused ei saavuta tihti kavandatud eesmärke, kuna kasutajad ei võta neid omaks ega rakenda nende pakutavaid võimalusi.

Magistritöö eesmärgid

  • Selgitada välja, milliseid funktsioone peavad kindla eluala esindajad töökohal õppimist toetava rakenduse puhul oluliseks ja kasulikuks.
  • Lokaliseerida ja uuendada projekti Learning Layers raames loodud olemasolevat küsimustikku, nii et see oleks kasutajatele üheselt mõistetav, lihtsam ning seega paremini rakendatav.
  • Kujundada olemasolevast küsimustikust käepärane esmane vahend asutustele, kes plaanivad töökohal õppimist toetavate rakenduste loomist/kasutuselevõttu ja tahavad välja selgitada töötajate vajadusi ja eelistusi.

Magistritöö uurimisküsimused

  • Milliseid funktsioone ja võimalusi peavad sihtgrupi esindajad õppimist toetava tehnolooglise lahenduse puhul kasulikuks ja milliseid kõige vähem kasulikuks?
  • Kas ja milliseid erinevaid kasutajagruppe võib küsitletute seas eristada (näiteks positiivselt/negatiivselt meelestatud)?

Magistritöö struktuuri skeem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.