Jaanika blogi

Õpianalüütika esimene seminar

Õpianalüütika esimene seminar

Mis on õpianalüütika? Õpianalüütika ühe suurima konverentsi, International Conference on Learning Analytics and Knowledge kodulehel määratletakse õpianalüütikat kui õppijate ja nende konteksti kohta andmete kogumist ja analüüsimist, et mõista ning optimeerida õppimist ja kus õpikeskkondi.

Pata (kuupäev puudub) järgi seisab e-õppe looja õpianalüütikaga keskkonda üles seades silmisti kolme olulise küsimusega.

  • Esmalt tuleb mõelda õpikkeskkonnale üldiselt: millised omavahel andmeid vahetavad rakendused aitavad soovitud õpieesmärke kõige paremini saavutada?
  • Teiseks on vaja mõelda konkreetsetele õpianalüütika rakendustele: kuidas neid vahendeid õpikeskkonda integreerida, nendega andmeid koguda ning kogutud andmeid õppijale edastada?
  • Kolmandaks peab mõtlema järeldustele ja esitamisele: kuidas korrastada ja esitada andmeid nii, et need annaks õppijale väärtuslikku infot tema õppimise kohta ning võimaldaks olukorda paremaks muuta?

Samuti toob Pata esile, et mõelda tuleks ka sellele, milliseid andmeid üldse koguda. Minu arust on see üks võtmeküsimusi – andmeid saab koguda igasuguseid, aga mitte kõik neist ei ole väärtuslikud. Tuleks eristada müra ja signaali.

Üks lihtne näide: kui salvestada õpikeskkonda sisselogitult veedetud aega, siis see ei pruugi alati näidata, kui palju aega õppija seal tegelikult õppides veetis. Olenevalt sellest, kui kiiresti sessioon aegub, võib õppija olla küll sisse logitud, kuid käib vahepeal lõunat söömas, helistab sõpradele, jalutab koeraga jne.

Õpianalüütika esimeses seminaris tuli meil rühmatööna ise nende õpianalüütika oluliste küsimustega silmitsi seista ja planeerida üks õpianalüütiline süsteem. Otsustasime kombineerida erinevaid sotsiaalmeedia keskkondi ja pilveteenuseid (Instagram, Facebook, Dropbox. IFTTT), et jäädvustada ja hiljem analüüsida oma õpikogemusi täiskasvanud õppijatena.

Peamise idee (oma õpikogemuste jäädvustamine) suhtes jõudsime kiiresti üksmeelele, kuid tehnilises infrastruktuuris kokku leppida oli tunduvalt keerulisem. Üsna loomulikult olid kõik nõus nende keskkondade kasutamisega, mida nad hästi tundsid. Ettevaatlikud oldi nende rakenduste suhtes, millega kogemus puudus.

Teiseks punktiks, mille arutamine kauem aega võttis, oli see, et milliseid andmeid ja kuidas mingi keskkond lubab koguda ning milliseid rakendusi saab omavahel suhtlema panna. Meie grupi projekti täpsema ülevaate leiab siit ja projekti edasise käigu kohta saab lugeda ka õpianalüütika teise seminari ülevaatest.

Kasutatud kirjandus:
Pata, K. (kuupäev puudub). Analüütikaga õpikeskkond. Loetud aadressil: https://ifi7060.wordpress.com/about/event-info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.