Jaanika blogi

Haridustehnoloogia praktika: haridustehnoloogiline nõustamine

Ingrid Maadvere kirjeldatud nõustamistehnikaid sain oma praktika käigus kasutada ilma, et seda väga planeerida oleks tulnud – olukorrad pakkusid ennast ise. Grupikoolitus arvutiklassis Tegelikult oli üks minu praktika põhitegevusi just grupikoolituste seeria korraldamine. Organiseerisin koos oma juhendaja ja üsna kirju meeskonnaga multimeedia koolituse praktikabaasi põhipersonalile ehk siis Bau-ABC Rostrupi meistritele…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal VII

Millega tegelesin? Möödunud praktikanädal algas kahjuks rohke kuuma tee ja koirohuga, et nädalavahetusel üles korjatud viirust eemale tõrjuda. Teisipäevaks oli aga asi enam-vähem kombes ja võisin tööpostile naasta. Kuna tegemist oli mu kahekuise praktika viimase täispika nädalaga, hakkasin vaikselt kõiki pooleliolevaid tegevusi kokku tõmbama. Reedeks oli planeeritud multimeediakoolituse seeria viimane…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal VI

Millega tegelesin? Läinud nädal algas harjumuspäraselt sõiduga Bremenisse. Eesmärgiks, nagu ikka, kohtuda kolleegidega Bremeni ülikoolist ITBst (Institut Bildung und Technik) ja vaadata kriitilise pilguga üle eelmisel reedel toimunud kolmas multimeedia koolituse sessioon. Manöverkritik, nagu sellist ettevõtmist saksa keeles nimetatakse. Ülejäänud nädal möödus peamiselt koordineerivate tegevuste, meeldetuletuste saatmise ning kõnelustega meistritest…

Teadmusjuhtimise komponendid

Teadmusjuhtimise sisemine struktuur tundub esmapilgul sama keerukas ja läbipõimunud kui selle uurimisobjekt – teadmus, mis lõppude lõpuks on olemas vaid teadja peas. Järgnevalt minu kokkuvõte teadmusjuhtimise komponentidest. Teadmusjuhtimise süsteemid ja tehnoloogiad Teadmusjuhtimise süsteemid koosnevad teadmusjuhtimise mehhanismidest ja tehnoloogiatest. Nende süsteemide sihiks on informatsiooni ning teadmiste parema haldamise ja kasutamise kaudu…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal V

Millega tegelesin? Läinud nädal oli minu siinolemise aja üks intensiivsemaid, kuid samas kindlasti ka üks huvitavamaid nädalaid. Põhimõtteliselt möödus see peamiselt Bau-ABC Rostrupi meistritele (Lehrwerkmeister) suunatud multimeedia koolituse teise sessiooni ettevalmistamise tähe all. Koolituse ideest saab lähemalt lugeda sellest postitusest. Esmaspäeval sõitsin nagu tavaliselt Bremenisse, et koos Bremeni ülikooli Technik…

Haridustehnoloogi inspiratsiooniallikaist ja keerulisetest olukordadest

Minu kõige inspireerivam haridustehnoloogiline kogemus Üks minu inspireerivaimaid haridustehnoloogilisi kogemusi oli osavõtt Coursera avatud masskursusest “Learn to program: the Fundamentals” paar aastat tagasi. Tegemist oli sissejuhatava kursusega, kus kasutati Pythoni programmeerimiskeelt. Ühest MOOCist olin ma juba varem osa võtnud, nii et õppevorm ise oli mulle tuttav. Kursuse tegi eriliseks hoopis…