Jaanika blogi

Õppiv organisatsioon, õppimise liigid ja infokultuur

Õppiva organisatsiooni mõiste, sisu ja olemus Nagu teadmusjuhtimist, nii on eri autorid ka õppivat organisatsiooni määratlenud erinevalt. Siiski on nendel määratlustel palju sarnaseid jooni: rõhutatakse seda, et õppivas organisatsioonis on oluline nii iga liikme kui organisatsiooni areng tervikuna. Samuti soositakse avatust ning eesmärgipärast ja teadlikku uue teadmise loomist. Kõik see…

Kuidas toimiksin haridustehnoloogina…

Töötan väikeses ettevõttes e-õppe arendaja ja kuigi mu roll ei ole päris see mis koolitus- või haridusasutuse haridustehnoloogil, leidub siiski ka ühisosi. Kuidas lahendaksin alljärgnevaid haridustehnoloogi töös ettetulevaid olukordi? Uus tehnika asutuses Kuidas edastada kasutamispädevus ühelt inimeselt teisele? Palju oleneb kindlasti sellest, mis seadmega on tegemist ja kellele see töös…

Bau-ABC Rostrupi koolituskeskus HT-taristu vaatevinklist

Minu jaoks kestab seekord tutvumine ühe koolitusautuse taristuga tavalisest kauem – tervelt kaks kuud, millest nüüdseks on möödunud paar nädalat. Minu külaskäigu sihtpunktiks on Bau-ABC Rostrupi koolituskeskus Saksamaal, Alam-Saksi liidumaal. Eesti mõistes sarnaneb see asutus kutsekoolile, kuid üks-ühele paralleeli tuua ei saa. Bau-ABC Rostrup on üks nn ettevõtteülestest koolituskeskustest (überbetriebliches…

Ülevaade vaatluspraktikast

Nagu eelmises postituses kirjeldatud, on minu praktikabaasiks ehitajate ettevõtteülese koolitusega tegelev kutseõppeasutus Saksamaal Alam-Saksi liidumaal. Praktikabaasis viibitud pooleteise nädala põhjal võin öelda, et põhimõtteliselt ei ole selles asutuses ametikohta, mis vastaks Eestis enam-vähem väljakujunenud haridustehnoloogi rollile (kuigi vajadus selle järgi on olemas). Seega annan ülevaate sellest, kuidas haridustehnoloogilised ülesanded (nagu…

Haridustehnoloogia praktika: eesmärgid

Eesmärkidest Minu jaoks on praktika laiem eesmärk kogeda haridustehnoloogi tööd hoopis teise nurga alt ja teises kontekstis kui ma seda oma igapäevases töös teen. Kuigi mõnes mõttes on minu praegune töö e-õppe arendajana väga mitmekülgne, loon ma materjale siiski väga kindlale sihtgrupile ning ühe kindla ärimudeli võimaluste piires. Seega on…

F.I. Miller infost ja selle tähendusetusest

F.I. Milleri võtab oma artiklis I=0 (Information has no intrinsic meaning) teadmusjuhtimise suhtes pigem skeptilise hoiaku. Artikli peamised seisukohad Milleri põhitees on see, et infol ei ole iseseisvat tähendust. Info on sümbolite kogu, millele tekib tähendus alles siis, kui inimene seda tõlgendab. Teadmist ja infot on hakatud valesti mõistma –…