Jaanika blogi

Portfooliost, mida veel ei ole

Portfooliost, mida veel ei ole

Seekordse ülesande jaoks hakkasin ma meenutama, millal ma üldse e-portfoolio mõistega tutvust tegin. Veel mõni aasta tagasi oli e-portfoolio minu jaoks üsnagi tundmatu asi. Ilmselt puutusin ideega sellisest digitaalsest materjalikogumist kokku siis, kui asusin tööle e-õppe valdkonda, sest siis hakkasin enesetäiendamiseks jälgima Tom Kuhlmanni e-õppe arendamise blogi. Mõnikord ilmus seal postitusi, mis käsitlesid just e-portfoolio vajalikkust isikliku ja erialase arengu jaoks.

Nii Kuhlmanni blogist kui ka mujalt loetu ajel hakkasin ka ise portfoolio loomisele mõtlema. Uurisin küll erinevate keskkondade võimalusi, kuid portfoolio ülesseadmiseni ei jõudnud. Peamiselt kahel põhjusel: esiteks ei võtnud ma selleks piisavalt aega ja teiseks tundsin, et ma ei ole erinevate võimalustega veel piisavalt hästi kursis, et head valikut teha. Siiski on mul aega mööda ja erinevate portfooliotega kokku puutudes välja kujunenud arusaam, milline võiks olla mu enda e-portfoolio.

Peamiselt pildi- või videogalerii kujul portfooliotest on mulle sügavamat muljet avaldanud portfooliod, mis on seotud blogi ja/või kodulehega. See annab autori isiksusest, loomingust, tööpõhimõtetest ning võimetest parema pildi ja loovad mulje, justkui tunneksid inimest isiklikult. Seega plaanin ka oma portfoolio siduda ajaveebiga ja koondada nii formaalse õppetöö käigus kui ka iseseisvalt loodu ühte kohta. Portfoolio jaoks looksin lihtsalt eraldi lehe või lehestiku. Erinevate spetsiaalsete portfooliokeskkondade (Carbonmade, PebblePad, Mahara) võimalusi uurides jäi mulle siiski mulje, et mänguruum on seal mõneti piiratud. Seega eelistan platvormi, millel on suurem potentsiaal kasvada koos minuga, ning WordPressi-põhine veebileht peaks selleks hästi sobima.
Samas kindlasti on spetsiaalsed porftoolio-keskkonnad vajalikud ja igati omal kohal, näiteks kui portfoolio on tarvis koostada kiiresti, mõne kindla õppeaine jaoks vms.

Portfooliosse lisaksin lõikeid autorivahendites (näiteks Articulate Storyline’i või Twine’iga) loodud e-õppematerjalidest või katsetustest. Loodud materjali saaks külastaja ise läbi mängida – st tegemist ei oleks vaid fotode või ekraanipiltidega. Näiteks Storyline’i projekte saab edukalt WordPressi-lehele üles laadida, kuna WordPressil on selle jaoks spetsiaalne plugin. Tõsi, tasuta saab seda kasutada vaid piiratud mahus. Iga materjali või näidise juurde lisaksin ka kirjelduse, milleks ja kuidas ma selle ehitasin. Kui olen ise loonud ka graafilist materjali, siis ka pildifailid ja võib-olla ka süžeetahvli ehk storyboardi.

Üheks heaks näiteks sellisest tööprotsessi kirjeldusetega portfooliost on õppedisaineri Jackie van Nice’i portfoolio: lisaks päris õppematerjali ülespanemisele kirjeldab ta, kuidas ta ühte või teist probleemi lahendas. See on suurepärane viis saada aimu, kuidas keegi kogenum konkreetsele probleemile läheneb.

Usun, et blogi ja porfoolio ühendamine annab võimaluse luua ühtsemat digitaalset identiteeti. Teiseks saab külastaja siis ülevaate nii autori valdkonnapädevustest kui ka üldpädevustest, kuna blogikirjutistes peegelduvad enamasti ka autori suhtumine töösse, tema väärtushinnanguid, sotsiaalseid ja organisatoorseid oskused jms.

Minul ei jää aga muud üle, kui võtta aega ning asuda portfoolio-ideed teoks tegema.

One thought on “Portfooliost, mida veel ei ole

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.