Jaanika blogi

Haridustehnoloogia magistriõpe

Haridustehnoloogia praktika: panus magistritöösse

Minu kahekuise praktika mõju plaanitavale magistritööle oli selline, et otsustasin muuta oma teemat. Kui varem oli mul plaanis edasi arendada Learning Layersi projekti käigus loodud küsimustikku, siis nüüd otsustasin keskenduda oma praktika käigus kogetule ning kirjutada töö teemal Implementing Learning Practices and Organisational Change: a Case of a Regional VET…

Kokkuvõte: haridustehnoloogia praktika Bau-ABC Rostrupis

Üldjoontes pean oma praktikat õnnestunuks, sest eesmärgid said täidetud: sain kätte soovitud koolituse korraldamise kogemuse, tegelesin päris palju haridustehnoloogilise nõustamisega ning õppisin lahendama hoopis teistsuguse sihtgrupi teistsuguseid probleeme. Ent nagu ikka, saanuks mõnda asja ka paremini teha. Mis läks hästi? Multimeediakoolitus tervikuna Kuigi mõnda asja oleks saanud paremini teha, saavutas…

Haridustehnoloogia praktika: õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud

Paljudes selle rubriigi postitustes olen kirjeldanud multimeedia koolitusprogrammi Bau-ABC Rostrupi meistritele (Lehrwekrmeister). Multimeedia koolituse üheks eesmärgiks oli suunata meistreid õppeprotsessi toetamiseks erinevaid multimeediavahendeid ja õpikeskkondi kasutusele võtma. Siinkohal kirjeldan ühte individuaalkonsultatsioonijuhtumit, mis seoses multimeediakoolitusega tekkis. Nimelt ei saanud üks meister tervislikel põhjustel multimeediakoolitusest kahel korral osa võtta (kokku oli koolitussessioone…

Multimeediakoolitus Bau-ABC Rostrupis

Mida kujutab endast Bau-ABC Rostrup? Bau-ABC Rostrup on Põhja-Saksa ehitustööstuse koolituskeskus ja asub Alam-Saksi liidumaal Bremeni lähedal. Eesti mõistes sarnaneb see asutus kutsekoolile, kuid üks-ühele paralleeli tuua ei saa. Tegemist on ühe nn ettevõtteüleste koolituskeskusega (überbetriebliches Ausbildungszentrum), mis koos väljaõpet pakkuvate ettevõtete ja ametikoolidega moodustavad Saksamaal hästi-toimiva duaalse ehk õpipoisi-õppe…

Haridustehnoloogia praktika: haridustehnoloogiline nõustamine

Ingrid Maadvere kirjeldatud nõustamistehnikaid sain oma praktika käigus kasutada ilma, et seda väga planeerida oleks tulnud – olukorrad pakkusid ennast ise. Grupikoolitus arvutiklassis Tegelikult oli üks minu praktika põhitegevusi just grupikoolituste seeria korraldamine. Organiseerisin koos oma juhendaja ja üsna kirju meeskonnaga multimeedia koolituse praktikabaasi põhipersonalile ehk siis Bau-ABC Rostrupi meistritele…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal VII

Millega tegelesin? Möödunud praktikanädal algas kahjuks rohke kuuma tee ja koirohuga, et nädalavahetusel üles korjatud viirust eemale tõrjuda. Teisipäevaks oli aga asi enam-vähem kombes ja võisin tööpostile naasta. Kuna tegemist oli mu kahekuise praktika viimase täispika nädalaga, hakkasin vaikselt kõiki pooleliolevaid tegevusi kokku tõmbama. Reedeks oli planeeritud multimeediakoolituse seeria viimane…