Jaanika blogi

Haridustehnoloogilised uuringud

Rühma uuring: kui palju rakendavad haridustehnoloogia tudengid õpitut töös?

Meie kaheinimeseline grupp otsustas rühmatööna otsida vastust lihtsale, kuid meie jaoks olulisele küsimusele: millisel määral rakendavad haridustehnoloogia esimese kursuse tudengid õpitut oma töös? Uuringuid ülikoolis õpitu rakendamise kohta töökohal Ülikoolis õpitu rakendamist töökohal on uuritud mitmeti. Eesti kontekstis viis näiteks Kährik (2007) läbi õppekavade toimimise uuringu. Lisaks õppekorraldusele, õppemeetoditele, edasiõppimisvõimalustele…

Õppimise toetamise mudelid ja näited

Selle nädala loengumaterjali lugedes tekkis mul mõnus äratundmisrõõm, mis tuleb ikka siis, kui näed õpitavas teoorias midagi, mida töö käigus oled juba kogenud. Oli hea lugeda, et kaasajal ei eeldata enam, et õpetaja teab rohkem kui õpilased; olulisem on hoopis õpetaja oskus aidata õppijatel muutuda ennastjuhtivaks ning suunata nende ühistööd…

Õppimine töökohal tehnoloogia abil: Bits and Pieces

Seekord uurisin põhjalikumalt ülesandes viidatud töökohal õppimist toetavat rakendust Bits and Pieces. Kuigi Learning Layersi projekti käigus on välja töötatud arvukalt huvitavaid töökohal õppimise rakendusi, tundus just Bits and Pieces sellisena, mis endalgi ära kuluks. Osalt ehk seetõttu, et kasutan aktiivselt Evernote’i (digitaalne märkmete kogumise rakendus), millega koos Bits and…

Liitreaalne õpikogemus World Usability Day konverentsilt

Seekordse ülesande jaoks analüüsin liitreaalse õpistsenaariumina hoopis ühte üritust – World Usability Day (WUD, ülemaailmne kasutatavuse päev) 2014 konverentsi Tallinnas. Tegemist ei ole õpistsenaariumiga selle tavapärases mõttes, ent kuna sündmuse eesmärgiks on teadmiste ja parimate praktikate jagamine, siis võib sedagi käsitleda omamoodi õpistsenaariumina. Konverents toimus Tallinna Ülikoolis ning osalejaid oli…

Konnektivistlik MOOC konnektivismist

Konnektivismi teoreetiku Stephen Downesi (2011) järgi on konnektivismi põhiidee, et teadmine on laiali jagatud võrgustikuks põimitud ühenduste vahel ning õppimine seisneb oskuses neid võrgustikke luua ja nendevahelisi piire ületada. Prototüüpne näide konnektivistlikust avatud masskursusest on Downesi ja Siemensi endi kursus Connectivism and Connective Knowledge („Konnektivism ja konnektivistlik teadmine“). Nagu Downes…

Situatiivne ja probleemõpe: näide avatud masskursuselt

Tundub üsna loomulik, et õppimine peaks olema elulähedane ning lähtuma olukordadest, mida õppijad päriselus lahendama peavad. Kui palju sellist kogemuslikku lähenemist õppetöös rakendatakse, on muidugi iseasi. Samas kui hakkasin oma mälus sobrama, et seekordse ülesande jaoks näidet kogemuslikust või situatiivsest õppest leida, siis mul väga kaua ei läinud. Häid näiteid…