Jaanika blogi

Magistriseminar

Magistritöö eesmärgid ja uurimisküsimused

Vahepeal on minu magistritöö plaanid mõneti muutnud ja seda tublisti konkreetsemaks. Teemaks on endiselt töökohal õppimine ja tehnoloogia, kuid hakkan sellest laiast teemast uurima ühte väikest osa ning kindla instrumendi abil. Selleks instrumendiks on üle-euroopalise projekti Learning Layers tarvis loodud küsimustik, mille eesmärgiks on kaardistada seda, milliseid õppimist toetava tehnoloogilise…

Magistritöö probleemipüstitus

Praktilistel kaalutlustel loobusin magistritöö ideest, mis mul varasemalt meeles mõlkus ning otsustasin uurida oma huviobjekti (töökohal õppimine) pisut teisest vaatenurgast. Kui võtan ühe lausega kokku probleemi, mida tahan uurida, siis esialgu kõlab see nii: kuidas luua töökohal õppimist toetavaid tehnoloogilisi lahendusi nii, et tagada juba eos kasutajate võimalikult suur omaksvõtt…