Jaanika blogi

Taristuseminar

Multimeediakoolitus Bau-ABC Rostrupis

Mida kujutab endast Bau-ABC Rostrup? Bau-ABC Rostrup on Põhja-Saksa ehitustööstuse koolituskeskus ja asub Alam-Saksi liidumaal Bremeni lähedal. Eesti mõistes sarnaneb see asutus kutsekoolile, kuid üks-ühele paralleeli tuua ei saa. Tegemist on ühe nn ettevõtteüleste koolituskeskusega (überbetriebliches Ausbildungszentrum), mis koos väljaõpet pakkuvate ettevõtete ja ametikoolidega moodustavad Saksamaal hästi-toimiva duaalse ehk õpipoisi-õppe…

Haridustehnoloogi inspiratsiooniallikaist ja keerulisetest olukordadest

Minu kõige inspireerivam haridustehnoloogiline kogemus Üks minu inspireerivaimaid haridustehnoloogilisi kogemusi oli osavõtt Coursera avatud masskursusest “Learn to program: the Fundamentals” paar aastat tagasi. Tegemist oli sissejuhatava kursusega, kus kasutati Pythoni programmeerimiskeelt. Ühest MOOCist olin ma juba varem osa võtnud, nii et õppevorm ise oli mulle tuttav. Kursuse tegi eriliseks hoopis…

Kuidas toimiksin haridustehnoloogina…

Töötan väikeses ettevõttes e-õppe arendaja ja kuigi mu roll ei ole päris see mis koolitus- või haridusasutuse haridustehnoloogil, leidub siiski ka ühisosi. Kuidas lahendaksin alljärgnevaid haridustehnoloogi töös ettetulevaid olukordi? Uus tehnika asutuses Kuidas edastada kasutamispädevus ühelt inimeselt teisele? Palju oleneb kindlasti sellest, mis seadmega on tegemist ja kellele see töös…

Bau-ABC Rostrupi koolituskeskus HT-taristu vaatevinklist

Minu jaoks kestab seekord tutvumine ühe koolitusautuse taristuga tavalisest kauem – tervelt kaks kuud, millest nüüdseks on möödunud paar nädalat. Minu külaskäigu sihtpunktiks on Bau-ABC Rostrupi koolituskeskus Saksamaal, Alam-Saksi liidumaal. Eesti mõistes sarnaneb see asutus kutsekoolile, kuid üks-ühele paralleeli tuua ei saa. Bau-ABC Rostrup on üks nn ettevõtteülestest koolituskeskustest (überbetriebliches…

(Haridus)tehnoloogi kogemusest haridustehnoloogilise taristuga

Haridustehnoloogiline taristu – mis see on? Esmalt, mida tähendab üldse taristu haridustehnoloogi jaoks? Mõneti sõltub see ilmselt kontekstist, kus haridustehnoloog töötab – on see siis üldhariduskool, ülikool, koolitusasutus või ettevõte. Ent suure tõenäosusega seostab haridustehnoloog seda pikka sõnapaari arvutivõrgu ja -töökohtade, internetiühenduse, seadmete ja nende tarvikute, telekommunikatsiooniteenuste, andmekogude ja ning…