Jaanika blogi

Liitreaalne õpikogemus World Usability Day konverentsilt

Liitreaalne õpikogemus World Usability Day konverentsilt

Seekordse ülesande jaoks analüüsin liitreaalse õpistsenaariumina hoopis ühte üritust – World Usability Day (WUD, ülemaailmne kasutatavuse päev) 2014 konverentsi Tallinnas. Tegemist ei ole õpistsenaariumiga selle tavapärases mõttes, ent kuna sündmuse eesmärgiks on teadmiste ja parimate praktikate jagamine, siis võib sedagi käsitleda omamoodi õpistsenaariumina.

Konverents toimus Tallinna Ülikoolis ning osalejaid oli sadu. Mis tegi ürituse tavalisest erinevaks oli LiveCube‘i äpi abil loodud omalaadne nn virtuaalne tagatuba. Selles virtuaalses ruumis hargnes reaalse konverentsiga samaaegselt mitu tegevusliini: esiteks oli see integreeritud Twitteriga, nii et hashtagi #wudtallinn abil said osalejad postitada säutse oma mõtete, küsimuste ja kommentaaridega ning jälgida ja kommenteerida teiste säutse. Ka ürituse moderaator jälgis kogu aeg postitusi ja esitas postitustes esile kerkinud küsimusi konverentsi esinejatele.

Teiseks rakendati osalejate kaasahaaramiseks mängustamist: publik jagati LiveCube’i abil võistkondadeks, kelle eesmärgiks oli postitada teistest meeskondades rohkem säutse. Peab tunnistama, et kohati oli isegi raske vahet teha, kumb domineerib – kas füüsilises reaalsuses toimuv konverents või selle virtuaalne peegeldus LiveCube’is.

LiveCube äpp ja hajutatud tunnetuse ning liitreaalsuse elemendid

Hajutatud tunnetuse seisukohast võiks väita, et reaalse konverentsiga paralleelselt loodud virtuaalne ruum võimendas üksiku osavõtja individuaalset lubavusruumi. Hajutatud tunnetuse teooria näeb osa inimese tunnetusprotsessist temast väljaspool asetsevana – näiteks teda ümbritsevas sotsiaalses süsteemis, mis juhib info voolu mingi tegevuse käigus (Pata 2013). WUD konverentsi puhul lubas LiveCube’i keskkonnas jooksev säutsude voog üksikul osalejal märgata ja õppida rohkem tänu teiste tähelepanekutele, fotodele ja kommentaaridele. Samuti pakkus see võimalusi aruteluks ning eri tõlgenduste esiletulekuks.

Lisaks jäi säutsude kujul konverentsist maha omamoodi dokumentatsioon. Nagu avatud sotsiaal-tehnilistele õpiökosüsteemide puhul (Pata 2013), võimaldab see osalejatel konverentsil õpitu juurde tagasi pöörduda ning tagasivaatavalt analüüsida enda ja teiste ideid ja tähelepanekuid.

LiveCube’is WUD konverentsi ümber tekkinud infovoogu võib vaadelda ka omamoodi liitreaalsusena. Näiteks teiste osalejate postitatud fotod jäädvustasid saali erinevatest vaatenurkadest või eri hetkedel; säutsude kaudu said osalejad tundma õppida palju rohkem teisi konverentsil osalejaid ning nendega dialoogi astuda. Kui lõunapausi ajal mõni aktiivsem postitaja ära tunti, jätkati arutelu näost-näkku.

Kriitilise poole pealt võiks ju küsida, et kas keegi siis esinejaid ka kuulas. Säutsude põhjal võib öelda, et üldiselt kuulati küll. Võib-olla isegi tavalisemast aktiivsemalt, et ettekannetest sobivaid palasid leida, mida 140 tähemärki sisse suruda. Teiseks oli tegemist professionaalne kontekstiga, kus soovitakse ennast näidata asjaliku ja teadjana, sest säutsu lugejaks võib olla praegune või tulevane kolleeg, ülemus või äripartner. Kolmandaks usun, et osalejate seas tekkis ka tugevam kogukonna tunne, mis ajendab dialoogi panustama pigem sisukat ja teistele kasulikku infot.

Kasutatud kirjandus:

Pata, K. (2013). Loeng 5: hajutatud ja kehakogemuslik tunnetus, õpiökosüsteemid [pdf-fail]. Loetud aadressil:
https://ifi7056.files.wordpress.com/2013/12/loeng5.pdf

12 thoughts on “Liitreaalne õpikogemus World Usability Day konverentsilt

 1. Maiga Hallap

  Väga põnev kogemus ja hea idee seda meiega jagada. #-ga ökosüsteemi loome me Õpianalüütika kursuse grupitööna – kasutades samu märksõnu (#) kogume kogemusi, põimime oma tavamaailma kuuluvad kogemused ühtseks FB-s, me saame üksteise õpikogemusi jälgida, kommenteerida ja hiljem kogutud materjali kasutada ja uurida. Nii muutub meie igaühe isiklik kogemus õpitu näol kättesaadavaks ka teistele meie grupi liikmetele. Kuvasin paraleeli meie õpianalüütika ja sinu poolt kirjutatu vahel. Sina kirjutasid, et “WUD konverentsi puhul lubas LiveCube’i keskkonnas jooksev säutsude voog üksikul osalejal märgata ja õppida rohkem tänu teiste tähelepanekutele, fotodele ja kommentaaridele. Samuti pakkus see võimalusi aruteluks ning eri tõlgenduste esiletulekuks. Lisaks jäi säutsude kujul konverentsist maha omamoodi dokumentatsioon.”
  Mind kõnetas ka küsimus, et kas konverentsil ka kuulati ja järgnev kommentaar sinu enda küsimusele. Olen sinuga nõus. Õppuritena me ise ka ju tegeleme loengu ajal märkmete tegemisega, konspekteerimisega, mis ei sega kaasakuulamist.

  1. jaanikahirv Post author

   Mul on hea meel, kui sain huvitavat lugemist pakkuda. See tähelepanu jagamise küsimus (kuulamine vs postituste vms kirjutamine) on alati omal kohal ning vastus sellele sõltub paljuski kuulajatest, nende huvist ja vajadustest ning kontekstist. Igale sihtgrupile selline lahendus ei pruugi tõesti sobida, kuid antud konverentsil töötas see hästi.

 2. Pingback: Laiendatud tunnetusmudelid | Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

 3. Teet Uuemõis

  Säutsude arvukuse peale võistluse tegemine oli julge samm. Ilmselt tuleks pärast hoolikalt analüüsida neid sisukuse ja edasise planeerimise kontekstis. Alternatiiviks oleks see, et ettekandjad ise valiksid näiteks 5 parimat säutsu, mis aitavad kaasa teema ettekandele ja arendusele. Samas taoline võistlushasart paneb ka tähelepanelikumalt kuulama, Kasulik ja liitev kogukonnakogemus, mida tahaks mõnes teises kontekstis proovida.

 4. Pingback: 8. Tehnoloogia kui muutuste kujundaja. | TLÜ HTM14

 5. Pingback: Tehnoloogia ja innovatsioon | hoorada40

 6. Inge

  Kas seda on võimalik näiteks õpetajal klassis ka proovida või on see app mõeldud pigem konverentside korraldamiseks (ainult organisatsioonid)?

  1. Marko Nemberg

   Olin ürituse üks põhikorraldajatest ja saan siinkohal küsimusele kohe ka vastata. LiveCube on jah suuremateks konverentsideks mõeldud rakendus, mida kasutatakse peamiselt USA-s. WUD-il me selle täisfunktsionaalsust ei kasutanudki ehk võimalusi oli märksa rohkemaks, kui lõpuks ära sai realiseeritud. Loodame seda järgmisel aastal uuesti kasutada.

   Analoogseid lahendusi on tegelikult teisigi. Nende kõikide ühine joon on see, et vestluste grupeerimiseks jaoks kasutatakse Twitteri hashtag’e. Eestis on arenduses Eventicu nimeline rakendus, mis töötab enam-vähem sarnaselt, kuid pole veel valmis. :)

   1. jaanikahirv Post author

    Aitäh selgitamast, Marko, Inge küsimus oli mul kahe silma vahele jäänud ja ma ise ei oleks osanud nii head vastust anda. Eelmise aasta WUD aga oli mulle tõesti põnevaks elamuseks, sellest ka see postitus.

 7. Pingback: kõige innovaatilisem õpistsenaarium | Inge

 8. Pingback: Tehnoloogia kui muutuste kujundaja | Liisi haridustehnoloogia blogi

 9. Kristina Asuküla

  Sinu poolt kirjeldatud konverents on minu arvates konverentside läbiviimise tulevikusuund. See annab palju suuremad võimalused ühisõppeks ja muudab konvrentsi kui sellise tähendust täielikult.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.