Jaanika blogi

Multimeedia põhimõtted veebipõhises keeleõppes – Babbel.com

Multimeedia põhimõtted veebipõhises keeleõppes – Babbel.com

Mis on Babbel?

Babbel on Saksamaalt alguse saanud veebipõhine keeleõppekeskkond, kus saab praegu saab õppida 16 keelt. Olen Babbelit kasutanud aeg-ajalt oma saksa ja prantsuse keele oskuse värskendamiseks. Tegemist on küll tasulise, kuid siiski taskukohase ja kvaliteetse teenusega.

Multimeedia õppimise põhimõtted Babbelis

Babbel on heaks näiteks, kuidas veebipõhises õppes rakendada Mayeri multimeedia esituse põhimõtteid (Pata 2013) ning vältida ülearust kognitiivset koormust.

Esiteks sidususe põhimõte: selle järgi on õppimine tõhusam, kui esitatakse vaid olulist infot ja loogilise ülesehitusega. Babbelis õpetatakse uut sõnavara ja grammatikat mingi teema kontekstis (näiteks piletite ostmise sõnavara reisimise kontekstis), mis on loogiliselt üles ehitatud (kursus liigub edasi sedamööda, kuidas reis kulgeb). See kontekst seob õpitu tervikuks.

Sidususe põhimõtet on hästi näha ka visuaalses disainis: ekraanil ei ole kunagi midagi üleliigset. Seal on vaid teemakohased pildid ja tekst ning vajalikud navigatsioonivahendid. Selline tühi ruum ekraanil ei mõju häirivalt, vaid suunab tähelepanu parajasti õpitavale.

Babbel.com ekraanipilt

Teiseks tükeldatuse põhimõte: selle kohaselt on õppimine edukam, kui infot esitatakse mõõdukas koguses, mida on paras inimesel töödelda. Näiteks uue sõnavara õpetamisel ei esitata Babbelis korraga rohkem kui neli fraasi või sõna.

Kolmandaks multimeedia põhimõte: selle järgi on õppimine tõhusam, kui uut infot esitatakse nii verbaalselt kui visuaalselt. Babbelis tutvustatakse uus sõnavara trükitult ekraanil koos vastavat tegevust või objekti kujutavate piltidega. Sealjuures mängitakse ka fraasi või sõna hääldust – kuigi see rikub ülemäärasuse printsiipi (audio kordab kirjalikult esitatud infot), on selline esitus keeleõppe puhul vajalik ja põhjendatud.

Neljandaks modaalsuse printsiip: selle kohaselt on õppimine edukam, kui infot esitatakse mõistliku suurusega osadena, suuliselt ning tuttavate mõistete abil. Õppimiseks kasutatavad tekstid Babbelis on tavaliselt igapäevased, realistlikud dialoogid. Dialoog sisaldab juba eelnevalt tutvustatud fraase ja sõnavara ning see on jaotatud väiksemateks jupikesteks. Uue jupikese kuulamiseks tuleb õppijal klõpsata nuppu – see väldib õppija kognitiivset ülekoormamist, sest ta saab teksti vajadusel üle lugeda/kuulata ja siis edasi liikuda.

Babbel.com ekraanipilt - dialoog

Babbel.com ekraanipilt – dialoog

Kokkuvõtteks: Babbeli veebipõhine keeleõppe keskkond arvestab inimese kognitiivse infotöötluse eripäradega ning multimeedia õppimise põhimõtetega. Kogemuse põhjal võin kinnitada, et see teeb õppimise sujuvaks ning aitab keskenduda olulisele. Tõsi, korralikult proovile ma Babbelis õpitut ei ole veel pannud.

Kasutatud kirjandus
Pata, K. (2013). Loeng 2: käitumuslikud ja kognitiivsed õppimismudelid [pdf-fail]. Loetud aadressil:
https://ifi7056.files.wordpress.com/2013/12/haridustehnoloogia_loeng2.pdf

Link kursuse ülesandele

7 thoughts on “Multimeedia põhimõtted veebipõhises keeleõppes – Babbel.com

 1. Teet Uuemõis

  Olen sama keskkonda kasutanud rootsi keele õppel. Kasulik eriti algtaseme omandamisel, kuna seotud piltide , fraaside ja õigete asjade paika loksutamisega. Selles keskkonnas tekib samuti õhin niikaua teha kuniks oled kõik õieti teinud. Kahjuks muutub mingil hetkel tasuliseks ehkki suhteliselt odav.
  Siin on kindlasti kognitiivseid sugemeid ehkki minu arust pigem käitumuslik suund.
  Samas võib-olla olen kasutanud piiratumat versiooni kui sina.
  Audio pool aitab tublisti kaasa õigele hääldusele. Samas minu meelest enda hääldust see progra.mm ei kontrolli.

  1. jaanikahirv Post author

   Tõsi, Babbelis võib märgata ka käitumusliku õppeteooria lähenemisi – usun, et suur osa õppematerjale/stsenaariume kasutabki mitut lähenemist. Babbel niisamuti, kuid postituses keskendusin just neile elementidele, mida paistsid olevat omased pigem kognitiivsele lähenemisele. Ka Sinu teine tähelepanek on asjakohane – kuna tasuta versioonis saab kasutada piiratud funktsionaalsust, siis seal hakkab käitumuslik aspekt ilmselt rohkem silma.

 2. Pingback: Käitumusliku ja Kognitivistliku õpistsenaariumi näiteid | Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

 3. Pingback: Näited | Inge

 4. Pingback: 7. ülesanne | HT14

 5. Pingback: Toetusmudelite ülesande tagasiside | Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

 6. Pingback: Õppimise toetamine – ülesanne 7 | HARIDUSTEHNOLOOGIA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.