Jaanika blogi

Õppimine töökohal tehnoloogia abil: Bits and Pieces

Õppimine töökohal tehnoloogia abil: Bits and Pieces

Seekord uurisin põhjalikumalt ülesandes viidatud töökohal õppimist toetavat rakendust Bits and Pieces. Kuigi Learning Layersi projekti käigus on välja töötatud arvukalt huvitavaid töökohal õppimise rakendusi, tundus just Bits and Pieces sellisena, mis endalgi ära kuluks. Osalt ehk seetõttu, et kasutan aktiivselt Evernote’i (digitaalne märkmete kogumise rakendus), millega koos Bits and Pieces toimib.

Oma praegusel kujul on Bits and Pieces välja töötatud eelkõige meditsiinitöötajate vajadustest lähtudes. Rakendus koosneb kahest osast: selle ülaosas on ajajoon, kus kasutaja saab liikuda edasi-tagasi ja vaadelda tehtud märkmeid kronoloogilises järjekorras. Kasutajaliidese alumises osas on väli, kuhu kasutaja saab ajajoonelt märkmeid välja tõsta ning leitud mustrite järgi konkreetse mõiste alla rühmitada:

See ajajoonest ja korrastamispaneelist koosnev ülesehitus on mõeldud selleks, et kasutaja saaks kiire tööpäeva jooksul kirja pandud märkmeid veidi rahulikumal ajal üle vaadata ning organiseerida. Nii tahavad rakenduse loojad toetada mõtestamist/tähenduse andmist (sensemaking) — ehk siis aidata kasutajal kogemustest saadud kaootiline infotulv muuta uueks tähenduslikuks teadmiseks, mida ta saab hiljem oma tegevuses rakendada (Dennerlein 2014).

Seega toetab Bits and Pieces planeerimata mitteformaalset õppimist: sellist, mis toimub juhuslikult igapäevaste tegemiste käigus, näiteks töökohal (Pata 2013).
Kuna Bits and Pieces-rakenduse juurde luuakse ka jagamise-funktsioone (Dennerlein 2014), siis on sellel suur potentsiaal õppiva organisatsiooni toetamisel. Õppivas organisatsioonis omandatakse ühekoos uusi teadmisi, rakendatakse neid, muudetakse oma käitumist ning kogukonnapraktikaid ja liigutakse sellisel viisil paremuse poole (Pata 2013).

Organisatsiooni teadmusloome (Pata 2013) kontekstis toetaks infokildude korrastamise funktsionaalsus üksikisiku vaikiva teadmiste väljendamist, samas kui jagamise funktsioon soodustaks omakorda teadmise sotsialiseerimist ja kombineerimist. Jagatuna teiste asutuse liikmetega võivad üksikute kasutajate korrastatud õpikogemused ning avastatud mustrid muuta terve kogukonna praktikaid ja vältida samade vigade kordumist.

Bits and Pieces kohta lugemine pani mind mõtlema oma rohketele Evernote’i märkmetele. Vaid murdosa juurde neist pöördun ma aeg-ajalt tagasi. Samas olen üsna kindel, et kui ma nende kogutud infokildude mõtestamise ja korrastamise jaoks vahel aega võtaksin, õpiksin neist palju rohkem.

Kasutatud kirjandus:

Pata, K. (2013). Loeng 6: enesejuhitud, mitteformaalne ja organisatsiooni õppimine haridustehnoloogiaga [pdf-fail]. Loetud aadressil:
https://ifi7056.files.wordpress.com/2013/12/loeng6.pdf

Dennerlein, S., Rella, M., Tomberg, V., Theiler, D., Kerr, M., Ley, T., & Trattner, C. (2014). Making Sense of Bits and Pieces : A Sensemaking Tool for Informal Workplace Learning. Open Learning and Teaching in Educational Communities, Proceedings of the 9th European Conference on Technology Enhanced Learning, EC-TEL 2014, Graz, Austria, September 16-19, 2014, in press.

One thought on “Õppimine töökohal tehnoloogia abil: Bits and Pieces

  1. Pingback: Enesejuhitud õppimise stsenaariumid | Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.