Jaanika blogi

Bau-ABC Rostrupi koolituskeskus HT-taristu vaatevinklist

Bau-ABC Rostrupi koolituskeskus HT-taristu vaatevinklist

Minu jaoks kestab seekord tutvumine ühe koolitusautuse taristuga tavalisest kauem – tervelt kaks kuud, millest nüüdseks on möödunud paar nädalat.

Minu külaskäigu sihtpunktiks on Bau-ABC Rostrupi koolituskeskus Saksamaal, Alam-Saksi liidumaal. Eesti mõistes sarnaneb see asutus kutsekoolile, kuid üks-ühele paralleeli tuua ei saa. Bau-ABC Rostrup on üks nn ettevõtteülestest koolituskeskustest (überbetriebliches Ausbildungszentrum), mis koos väljaõpet pakkuvate ettevõtete ja ametikoolidega moodustavad Saksamaal hästi-toimiva duaalse ehk õpipoisi-õppe süsteemi. Õpipoisi-poisi õppe puhul toimub osa õppest koolitusasutustes (ametikool ja koolituskeskus) ja osa ettevõtetes, kuid suuremat rõhku pannakse praktilisele tegevusele. Aastas käib keskusesest läbi sadu õpipoisse (kokku on keskuses kohad 550 koolitatavale).

Bau-ABC Rostrup tegeleb ehitajate (siseviimistlejatest kuni kanalisatsioonipaigaldajateni) väljaõpetamise ja täienduskoolitusega. Praktiliseks tööks on koolituskeskusel 17 suurt õppetööhalli, kus tulevased ehitajad kaevavad, ehitavad täismõõdus puidukonstruktsioone, laovad müüre, manööverdavad suurte ehitusmasinatega jne. Samuti on olemas töölaborid näiteks tänavakattesegu koostise kvaliteedi hindamiseks.

labor

Labor

Õpipoiste puhul toimub puhtalt teoreetilist, klassiruumis koolitust Bau-ABCs vähe – teoreetilised baasteadmised saavad õpipoisid enamasti ametikoolist. Keskuse paarikümmet seminariruumi ja paari arvutiklassi kasutatakse peamiselt täiendkoolituse jaoks (aastas toimub keskuses üle 150 täiendkoolitusseminari). Seminariruumid on kesmiselt 25 inimesele ja igas ühes on vähemalt standardvarustus: projektor, sülearvuti, nn copyboard, flipboard ja/või tahvel. Konservatiivsematele koolitajate jaoks on paljudes ruumides endiselt ka grafoprojektor. Kaks väiksemat seminariruumi on varustatud ka nutiteleri ning konverentsitarkvaraga – neid kasutatakse ligi paarisaja kilomeetri kaugusel oleva sõsarkeskusega suhtlemiseks.

videokonverentsitehnika

Videokonverentsitehnika

Lektori arvuti on internetti ühendatud enamasti kaabliga, kuid mõnes seminariruumis on olemas ka parooliga kaitstud wi-fi. Reeglina kasutatakse aga kaabliga internetti. Lihtsa, kuid väga töökindla abivahendina on igas seminariruumis olemas kiletatud kasutusjuhised projektori ja muu tehnika jaoks, mille käsitlemisel võib koolitajal abi tarvis minna. Enne iga seminari kontrollivad koolituskeskuse IT-tehnikud kasutusse mineva seminariruumi tehnika üle, et kõik töökorras oleks.

kasutusjuhis

Projektori kasutusjuhis

Tarkvara arvutiruumides on keskselt administreeritud, nii et kui koolitaja tahab kasutada mingit spetsiaalset (vabavaralist) tarkvara, peab ta sellest IT-administratsiooni eelnevalt ette teatama. Vajadusel saab koolitaja/esineja abi saamiseks pöörduda koolituskeskuse IT-tehnikute poole.

koolitusruum

Koolitusruum

Keskusel on oma serverid st internti puhul ei ole tegemist sisseostetud teenusega. Servereid haldab asutuse IT-juht. IT-juhi tööruumi seinal on interaktiivne IT-taristu plaan ja kui mõne elemendiga tekib probleem, siis ilmub paneelile ka koheselt veateade. Suuremat osa koolituskeskuse igapäevatöös tarvilikest andmetest hoitakse võrguserverites. Kohalikes arvutites andmete hoidmist välditakse, kuna need on kättesaadavad ja seega kasulikud vaid ühele inimesele.

Väljaõppe ajal majutatakse õpipoisse keskuse juurde kuuluvates internaatides, kuid internaaditubades internetiühendust pole. Seda Saksa seadusest tuleneva vastutuse tõttu: võrgu andministraator, antud juhul koolituskeskuse IT-juht, vastutab kõige eest, mida võrku ühendatult internetis tehakse. Seega tehniliselt saaks internaadid küll traadita ühendusega katta, kuid vastutuse probleemi tõttu ei ole seda siiamaani tehtud. Hetkel otsitakse olukorrale siiski paremat lahendust.

Õpipoisid saavad kasutada arvutiklassi eraldi hoones asuvas vabaajakeskuses, kus on paarikümne arvutiga arvutiklass. Samuti on paar üldiseks kasutamiseks mõeldud arvutit koolituskeskuse peahoones.
Mida Bau-ABC Rostrupi koolituskeskuselt õppida? Kindlasti organiseeritust: asutuses on kasutusel kvaliteedijuhtimise süsteem ning töö- ja infovood on hästi läbimõeldud ning paika pandud. Millest siiski veidi puudust tunnen, on Eestile omane tasuta-wifi-iga-nurga-peal (tõsi, Rostrup on väiksem kohake ja Saksa suurlinnades on olukord interneti kättesaadavusega kindlasti soodsam).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.