Jaanika blogi

Püsivad ja püsimatud õpivõrgustikud

Püsivad ja püsimatud õpivõrgustikud

Alustan ülesande lahendamist algusest: mis on üldse õpivõrgustik? Minu subjektiivsest vaatenurgast on see rühm inimesi, keda seovad ühised ülesanded, huvid või eesmärgid ja kes virtuaalses või füüsilises keskkonnas aitavad kaasa üksteise teadmiste ja oskuste täienemisele. Ma ei piiritle õpivõrgustikke kui vaid teadlikult õppimise eesmärgil tekkinud kogukondi, sest suure osa oma oskustest ja teadmistest kogume muudel põhjustel tekkinud rühmades (näiteks töökohal).

Selline lai määratlus muudab üldistamise küll keerukaks, kuid samas peegeldab paremini seda, millistes kogukondades ja kuidas me õpime.
Järgnevalt mõned tähelepanekud isikliku kogemuse põhjal.

Esiteks, õpivõrgustikud muutuvad ajas ning on lahutamatult seotud osaliste ülejäänud elu ja sotsiaalsete rollidega. Nii on iga üleminek minu elus (ülikooliõpingud, praktika välismaal jne), mis on tähendanud uute sotsiaalsete gruppide liikmesust, ühtlasi muutnud minu õpivõrgustikke kuulumist. Sidemed mõne vana võrgustikuga on nõrgenenud (kursusekaaslased) ning nende asemele on tulnud uued (praktikakaaslased, kolleegid). Iga selline muutus on kaasa toonud intensiivse õpiperioodi ning uute mentorite ja õpikaaslaste tekkimise. Need üleminekuperioodid sarnanevad sellega, kuidas Stephen Downes kirjeldab konnektivistliku õppeprotsessi: õppija sulandub praktikute kogukonda ja õpib tundma selle kogukonna teguviise ja niiviisi, praktika kaudu, muutuvad tema tegevus, mõtted ja väärtused üha sarnasemaks selle kogukonna omadele (Downes 2011).

Näiteks kui alustasin omal ajal praktikat Euroopa Komisjoni tõlkeüksuses, siis õppisin tundma tervet hulka toiminguid, töövahendeid ja tõlkijatarkusi terminikasutusest lausestuse tavadeni. Kuid mitte ainult. Aegamööda, teistega koos töötades, võtsin omaks ka selle kogukonna tööeetika ja harjumused. See praktikakogemus muutis ka minu suhtumist infotehnoloogiasse. Nimelt nõudis sealsete tõlkijate töö paljude programmide ja andmebaaside tundmist ja näitas mulle, kuivõrd oluline on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia käsitsemise oskus.

Samas olen kogenud, et püsiva õpivõrgustiku tekkeks on alati vaja rohkem ühiseid nimetajaid, kui vaid üks kursus, eriala või töömeeskond. Kui võrgustik tekib ja püsib koos vaid ühel põhjusel ning selle liikmete vahel muid sidemeid ei teki, siis see võrgustik tõenäoliselt hääbub pärast oma ülesande täitmist (nt kursus lõpeb või töökohast lahkutakse).
Kui rääkida täiesti virtuaalsetest õpivõrgustikekest, siis nendega on minu kogemus tagasihoidlikum. Üdini veebipõhiste õpikogukondade liige olen olnud näiteks mõne avatud veebikursuse (MOOC) kontekstis, kuid need võrgustikud ei ole minu jaoks kahjuks püsima jäänud. Austraalia IKT-õppejõu Ken Eustace’i uurimuse järgi ei ole selles midagi imestada: tõhusate virtuaalsete õpikogukondade kujunemine võtabki kauem aega, kui tavalise ülikoolikursuse kestus (Eustace 2013).

Ainus täisvirtuaalne õpivõrgustik, mis on minu jaoks toiminud pikemalt, on Articulate’i autorivahendite kasutajatoest välja kasvanud E-Learning Heroes (EHL). See on aktiivne seltskond, kes lisaks autorivahendite kasutamisele arutab kõikvõimalikke infotehnoloogia-abil õppimise probleeme. Liitusin EHLi kogukonnaga, kui asusin kasutama Articulate’i tarkvara ja olen leidnud sealt väärtuslikku õpivara ja töötuge. Sealjuures pean tunnistama, et ise olen seni sõna võtnud mõõdukalt. Julgemaks olen muutunud sedamööda, kuidas oskused ja teadmised on kasvanud või vajadus tekkinud. Samas seob mind nüüdseks selle kogukonnaga enamat kui vaid töö, kuna e-õpe ja haridustehnoloogia on muutunud minu elu oskas laiemalt. Tööülesannete tarvis õpitu on täienenud praktilise tegevuse, koolituste, õpingute ja arutelude käigus ning saanud mõtte- ning probleemide lahendamise viisiks.

Kasutatud kirjandus:

Downes, Stephen (2011, 1. mai). Connectivism and Connective Knowledge (ajaveebipostitus). Loetud aadressil http://www.huffingtonpost.com/stephen-downes/connectivism-and-connecti_b_804653.html

Eustace, K. (2013). Building and Sustaining a Lifelong Adult Learning Network. Ozok, A. Ant, Zaphiris, Panayiotis (toim), 5th International Conference on Online Communities and Social Cοmputing 2013, Las Vegas, NV, USA, July 21-26, 2013. Proceedings (lk 260–268). Berlin/Heidelberg: Springer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.