Jaanika blogi

Riistvaraseminar

Uuring Bau-ABC Rostrupis: nutiseadmed ja digivahendite kasutamine

Uuringu eesmärgid 5. – 16. oktoobrini viisin oma praktikabaasis Bau- ABC Rostrupi koolituskeskuses Saksamaal koolitajate ehk meistrite (Lehrwerkmeister) hulgas läbi uuringu, et saada teada: 1) milline on nende varustatus nutiseadmetega (tööandja poolt), 2) kui palju kasutatakse IKT-võimalusi õppetöös, 3) milliste digitaalsete töövahendite osas (sotsiaalmeedia, digitaalsete õppematerjalide loomise vahendid jm) soovitakse…