Jaanika blogi

Õppematerjalide jagamisest ja repositooriumitest

Õppematerjalide jagamisest ja repositooriumitest

Alustuseks vastan ülesandes esitatud küsimusele selle kohta, et milliseid teiste koostatud õppematerjale ma kõige enam oma õpetamise ja õppimise toetamiseks kasutan.

Õppijana kasutan väga laias valikus materjale, alates sellest, mida ülikoolis õppejõud kursuse materjalina pakuvad, lõpetades isepäi leitud veebipõhiste kursuste (MOOCs), Youtube’i videojuhiste, veebinaride, artiklite ja erialainimeste blogipostitustega. Tegelikult ei ole suur osa materjalist, kust oma erialateadmised seni olen omandanud, traditsioonilises mõttes õppematerjal. Võib-olla ka seetõttu, et minu huviobjektiks on tavaliselt e-õppematerjalide disain ja arendus, multimeedia kasutamine, veeb ning muu selline. Palju abi leian tihti lihtsalt erialainimeste ja -ühenduste või e-õppe tarkvara pakkujate blogidest, foorumitest ja veebinaridest. Samas laiemate õpiobjekti määratluste alla mahuvad needki vabalt. Eesti erasektoris ei ole ma elujõulist teadmiste jagamise kultuuri täheldanud, kuid inglise keelt kõnelev ja erasektoris tegutsev e-õppe kogukond jagab ka tasuta käsiraamatuid, veebinare ja nõuandeid üsna heldelt (näiteks E-Learning Guild). Tõsi, selline materjal ongi mõeldud enamasti e-õppe loojatele ja koolitusspetsialistidele enesetäiendamiseks, mitte klassiruumis kellegi teise õpetamiseks.

Muidugi olen vahel õppimiseks kasutanud ka HITSA repositooriumist või Tartu ülikooli e-õppe veebisaidilt leitud kursusi.

Kui mõelda algse küsimuse teise poole peale, et milliseid materjale kasutan oma õpetamise toetamiseks, siis sellega on lugu keerulisem. Ma ei ole traditsioonilises mõttes õpetaja, vaid tegelen e-õppe materjalide loomisega erasektori asutuses. Materjali sisu saamiseks pöördun enamasti erialaekspertide poole, kes tegutsevad samuti erasektoris. Saadud materjali kasutan vaid sisendina, mille restruktureerin, kohandan ning ehitan autorivahendi abil e-õppematerjaliks. Valdkond, kus tegutsen, ei ole just väga jagamisaldis, kuid mõni tubli inimene ikka leidub. Töökohal loodud materjal ei ole minu enda jagada, kuid osa ettevõtte materjale on küll vabalt kasutatavad. Usun, et kui tulundus- ja mittetulundussektori põhierinevused välja jätta, siis mõned takistused materjalide jagamisel on ühised: koolitajal napib aega ning tal ei pruugi olla autoriõigusi pildimaterjalile, mida klassis muidu kasutatakse.

Seega repositooriume ja referatooriume sirvin pigem õppijana ning sellisel juhul on neist mulle päris palju kasu. Kui sirviksin neid õpetaja või õppejõuna, kes tahaks materjale taaskasutada, siis ei ole see minu arvates nii lihtne. Tutvusin lähemalt HITSA repositooriumisse ülespandud õppematerjalidega ja ning seal leidus palju veebilehestikke ja pdf-faile. Olenevalt õpetaja/õppejõu oskustest ning muudetava materjali hulgast, oleks nende kohandamine oma õppijatele aeganõudev ja tülikas. Pigem tähendaks see materjali ümberkirjutamist. Samas on kohandatavus ja taaskasutatavus ADLi standardi järgi ühtedeks õpiobjekti tunnusteks (Põldoja 2015). Nii mõnigi materjal on loodud ühe või teise autorivahendiga – miks siis mitte jagada ka tööfaili, mis vastava programmi olemasolul võimaldaks materjali tõesti vähese vaevaga kohandada ja taaskasutada.

Kokkuvõtteks: õppijana pean repositooriume väga kasulikuks. Õpetaja või õppejõu seisukohast ei ole ma päris õige inimene nende kasulikkust kommenteerima, kuid arvan, et kohandatavuse ja taaskasutamine ei ole veel nii lihtsad, kui nad olla võiks.

Kasutatud kirjandus:

Põldoja, H. (2015, 7. veebruar) Sissejuhatus digitaalsetesse õppematerjalidesse (ajaveebipostitus). Loetud aadressil: https://oppematerjalid.wordpress.com/oppematerjalid/sissejuhatus-digitaalsetesse-oppematerjalidesse/

One thought on “Õppematerjalide jagamisest ja repositooriumitest

  1. Teet Uuemõis

    Pdf failid aitavad siiski sisu mõista, kuid seda pigem õppija seisukohast. Õpetaja seisukohast oleks äärmiselt vajalik taaskasutusvõimalus. rekonstrueerid ja kohendad õppematerjale- see on ju ka tootmine, mis sest, et välisjõud sellele vormi annavad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.