Jaanika blogi

Haridustehnoloogia praktika: panus magistritöösse

Haridustehnoloogia praktika: panus magistritöösse

Minu kahekuise praktika mõju plaanitavale magistritööle oli selline, et otsustasin muuta oma teemat. Kui varem oli mul plaanis edasi arendada Learning Layersi projekti käigus loodud küsimustikku, siis nüüd otsustasin keskenduda oma praktika käigus kogetule ning kirjutada töö teemal Implementing Learning Practices and Organisational Change: a Case of a Regional VET Centre, mille võiks eesti keelde tõlkida kui “Õppimispraktikate juurutamine ja organisatsiooniline muutus piirkondliku kutseõppekeskuse näitel”. Töö metodoloogiaks oleks juhtumiuuring.

Teema muutmise mõte tekkis Skype-vestluse käigus juhendajatega pärast paarinädalast viibimist praktikabaasis. Mõnes mõttes ei olnud mu teema muutus väga radikaalne, kuna endiselt keskendun töökohal õppimisele ning mu uurimus on seotud Learning Layersi projektiga. Kõige suurem erinevus varasemalt plaanitud tööst on liikumine kvantitatiivselt lähenemiselt kvalitatiivsele; uue aspektina lisanduks ka organisatsioonilise konteksti rõhutamine.

Töös plaanin analüüsida organisatsioonilise muutuse ja uute õppimispraktikate juurutamise vahelist dünaamikat ja seoseid oma praktikabaasi näitel. Sealjuures keskenduksin sellele, kuidas need seosed avaldusid minu praktika keskmes olnud koolitusprogrammi kontekstis. Selle projekti käigus kogesin eriti ehedalt, kuidas õppimis- ja õpetamispraktikate muutus on tihedalt seotud laiema organisatsioonilise muutusega. Nende praktikate kohandamine digitaliseeruva maailma iseärasustega ei ole tihti kiire ega sujuv protsess ning võib nõuda laiemapõhjalisi muudatusi organisatsioon toimimis- ja mõtteviisis.

Kuna praktika ise oli üsna intensiivne, oli parim, mida teha sain, nii enda kui teiste asjaosaliste tegevust dokumenteerida, nii et praktika käigus kogunes mul üsna palju fotosid, dokumente, esitlusi ja käsikirjalisi märkmeid. Samuti saan ilmselt toetuda oma Learning Layersi varasemale projektidokumentatsioonile ning blogipostitustele. Praktika alguses viisin läbi ka individuaalsed intervjuud paljude meistritega, kuid kuna olin alles värskelt praktikabaasi saabunud, ei tahtnud ma lindistamisega ebamugavust tekitada ning piirdusin käsikirjaliste märkmetega.

Selleks, oma töö ülesehitus täpsemalt paika panna, tuleb kogutud materjal kriitilisema pilguga üle vaadata, sõnastada uurimisküsimused ja -eesmärgid ning välja selgitada teoreeriline baas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.