Jaanika blogi

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal IV

Millega tegelesin? Läinud nädal möödus viimaste ettevalmistuste tähe all, et reedel läbi viia esimene multimeediakoolituse sessioon. Koolituse ülesehitusest saab täpsemalt lugeda sellest postitusest. Esmaspäeval sõitsin Bremenisse, et koos kolleegidega ITB-st (Institut Technik und Bildung) digitaalsete õppematerjalide töötoa sisu ja kulg täpsemalt paika panna. Digitaalsete õppematerjalide koostamise töötoas otsustasime tutvustada veebipõhist…

Teadmusjuhtimise analüüs Bukowitzi ja Williamsi mudeli põhjal

Analüüsin ühe väike-ettevõtte (alla 10 töötaja) teadmusjuhtimist Bukowitzi ja Williamisi teadmusjuhtimise mudeli põhjal. Kõnealusel ettevõttel puudub tegelikult järjekindel teadmusjuhtimise strateegia. Seega on analüüsi eesmärk kirjeldada olemasolevate mehhanismide toimimist ja tuvastada vajakajäämised. Valisin analüüsiks Bukowitzi ja Williamsi mudeli, kuna selle mitte-lineaarne ülesehitus ja etappide kirjeldus sobituvad kõige paremini ettevõtte olemasolevate teadmusjuhtimise…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal III

Millega tegelesin? Läinud nädalal jätkasin eelmises postituses kirjeldatud multimeedia koolituse ettevalmistamisega. Organiseerimisele kuluvat aega suurendab tublisti tõik, et koolitus toimub nelja paralleelse töötoana, mida viivad läbi üks meister (Lehrwerkmeister) Bau-ABC Rostrupist ja üks koolitaja Bremeni ülikoolist. Samas on see kontekstist tulenevalt hea kombinatsioon (praktik + teoreetik) ja jagab koormuse kahe…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal II

Millega tegelesin? Sellel nädalal jätkasin aktiivselt multimeedia koolituse ettevalmistamisega, millest oli natuke juttu minu praktikapäeviku eelmises postituses. Tegelesin töötubade struktuuri planeerimise, juhendajatega läbirääkimise ning ühisdokumentide toimetamisega. Ühest küljest palju individuaalset tööd, teisest küljest palju suhtlemist meili ja Skype’i teel ning ka näost-näkku. Nüüd aga koolituse ideest pisut lähemalt. Koolitus on…

Haridustehnoloogia praktika: eneseanalüüs nädal I

Millega tegelesin? Läinud nädalal oli minu praktika raskuskeskmes peamiselt Bau-ABC Rostrupi koolituskeskuse meistritele (Lehrwerkmeister) suunatud multimeediakoolituse ettevalmistamine.  Bau-ABC Rostrupist ja sellest, mis laadi koolitusasutusega tegemist, saab lugeda sellest postitusest. Multimeedia koolituse ettevalmistamist alustasin koos oma juhendajaga juba eelmisel nädalal. Tegemist on järjega ka juba varem, kuid väiksemas mahus läbiviidud koolitustele,…

Uuring Bau-ABC Rostrupis: nutiseadmed ja digivahendite kasutamine

Uuringu eesmärgid 5. – 16. oktoobrini viisin oma praktikabaasis Bau- ABC Rostrupi koolituskeskuses Saksamaal koolitajate ehk meistrite (Lehrwerkmeister) hulgas läbi uuringu, et saada teada: 1) milline on nende varustatus nutiseadmetega (tööandja poolt), 2) kui palju kasutatakse IKT-võimalusi õppetöös, 3) milliste digitaalsete töövahendite osas (sotsiaalmeedia, digitaalsete õppematerjalide loomise vahendid jm) soovitakse…